Huisregels

Algemene Verordening

De Algemene Verordening  is de wettelijke bepaling waarmee een besluit kan worden genomen over bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning, ontheffing of toestemming.

Medewerkers die handhaven kunnen o.a. zorgen voor de naleving van de verordening zoals van toepassing is in de openbare terreinen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Hondenzonering

Honden zijn ook van harte welkom. In sommige gebieden aan de lijn of ze kunnen zich uitleven in enkele losloopgebieden. Ook zijn er locaties waar honden niet zijn toegestaan zoals op speel- en ligweiden en tijdens het broedseizoen.
Bekijk de plattegronden voor de (on)mogelijkheden. 

Cookie-instellingen