Organisatie

Het natuur- recreatieschap vervult een trekkersrol in het realiseren en beheren van het bestaande en geplande recreatieve aanbod in de groene buitenruimte van IJsselmonde. Het wordt in onderlinge samenhang afgestemd op de brede maatschappelijke vraag en mogelijkheden met een marktgerichte orientatië.

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Schapsplan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Voor de periode van 2012 tot 2020 heeft het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een Schapsplan 2012-2020 Recreatie mooi dichtbij opgesteld. 

Samenwerking Staatsbosbeheer

De taken rondom het vastgoed en contractbeheer, beheer en onderhoud, vergunningverlening, handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken worden door de samenwerkingspartner Staatsbosbeheer uitgevoerd. De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tot 2020. Staatsbosbeheer heeft een hoofdmandaat en een ondermandaat en beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde de natuur- en recreatiegebieden.

Cookie-instellingen