Informatiemiddag Wevershoek

21-08-2020 139 keer bekeken 0 reacties

Recreatiegebied Wevershoek ondergaat de komende maanden een kwaliteitsimpuls. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hun wensen en ideeën hiervoor kenbaar maken tijdens de informatiemiddag in het gebied op woensdag 26 augustus 2020.

De kwaliteitsimpuls vloeit voort uit de Waalvisie. Staatsbosbeheer neemt hiervoor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het gebied onder de loep. Gebruikers, bezoekers en overige belangstellenden kunnen hun wensen en ideeën hiervoor kenbaar maken tijdens de informatiemiddag. Tussen 16.00 en 20.00 is Staatsbosbeheer met een informatiestand in het gebied aanwezig. 

Beleving en biodiversiteit

Tijdens de verkenning focust Staatsbosbeheer vooral op de toegankelijkheid en de inrichting van het gebied rondom het zwemstrandje waarbij de beleving van het gebied, de verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit belangrijke aandachtspunten zijn.

In gesprek met gebruikers

Het recreatiegebied in Barendrecht, is vooral populair bij gezinnen met kleine kinderen en hondenbezitters. In de zomer zit het zwemstrandje bij mooi weer vaak stampvol. Ook veel hondenbezitters wandelen graag in deze omgeving met hun viervoeter.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om met de stakeholders en gebruikers van het gebied in gesprek te gaan om te weten te komen op welke wijze men van het recreatiegebied gebruik maakt, of er knelpunten en/of zijn verbeterpunten zijn.

Planning

Het project bevindt zich nu in de verkennende fase. Doel is om tijdens de informatiemiddag zoveel mogelijk wensen en ervaringen op te halen. Staatsbosbeheer verwerkt deze input vervolgens in een maatregelenpakket en koppelt de resultaten terug naar de belangstellenden. De verkennende fase wordt eind oktober afgerond, de uitvoering staat vanaf het eerste kwartaal van 2021 gepland.

Samenwerking met partners

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het Natuur en Recreatieschap IJsselmode aan dit project en werkt nauw samen met de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, het Waterschap Hollandse Delta. De kwaliteitsimpuls wordt gefinancierd door bijdragen van de betrokken gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta, het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en de Landschapstafel IJsselmonde.

0  reacties

Cookie-instellingen