Vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen bestuur (AB) zijn openbaar en vinden in 2021 plaats op:

  • 7 april om 19:30 - 21:00, zie de agenda in de jaarstukken 2021 voor de werkwijze vanwege de coronamaatregelen.
  • 7 juli om 19:30 - 21:30 uur, locatie en werkwijze wordt nog bekend gemaakt.
  • 24 november om 19:30 - 21:00 uur, locatie en werkwijze wordt nog bekend gemaakt.

Circa twee weken vooraf aan de AB vergadering kunt u de agenda en stukken in zien.

Cookie-instellingen